3 E društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

3 E d.o.o.

HR-40000 ČAKOVEC-PRIBISLAVEC, Dr. Ante Starčevića 63/A

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-15/675-2 od 6. ožujka 2015. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070129518

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena tvrtke, promjena skraćene tvrtke, promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, povećanje temeljnog kapitala, promjena odredbi izjave o osnivanju, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-16/6257-2 od 10. siječnja 2017. godine, redni broj upisa 2, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070129518, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 62024505910, pod tvrtkom/nazivom: 3 E društvo s ograničenom

odgovornošću za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u: Pribislavec (Općina Pribislavec), Dr. Ante Starčevića 63/A:

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen je u cjelosti

Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

IBAN: HR3724020061100731985

OIB (VAT ID): HR 62024505910

Uprava: Anita Horvat, OIB: 63503305520, Pribislavec, Braće Radića 6, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno